Differences in sickness allowance receipt between Swedish Speakers and Finnish Speakers in Finland: A register-based study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaarina Reini, Jan Saarela
Förläggare: Population Research Institute
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finnish Yearbook of Population Research
Volym: 52
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 58
eISSN: 1796-6191

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:32