Farewell from an Editor-in-Chief

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yrsa Neuman
Förläggare: Nordic Wittgenstein Society, Bergen University Library
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Nordic Wittgenstein Review
Tidskriftsakronym: NWR
Volym: 6
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 7
eISSN: 2422-248X

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 02:49