Sulfuric acid induced dew point corrosion in BFB combustion of biomass?

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emil Vainio, Tor Laurén, Hanna Kinnunen, Patrik Yrjas, Anders Brink, Mikko Hupa
Redaktörer: Dorota Bankiewicz, Mia Mäkinen, Patrik Yrjas
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion
Artikelns första sida, sidnummer: 218
Artikelns sista sida, sidnummer: 227
ISBN: 978-952-12-3222-0

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 04:09