Fagerholm generar innovativa läsningar. Recension av Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, Kristina Malmio & Mia Österlund (eds.)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förläggare: Kirjallisuudentutkijain Seura
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 82
Artikelns sista sida, sidnummer: 84


Abstrakt

Recension av Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, Kristina Malmio & Mia Österlund (eds.)


Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 05:07