Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Föreningen Granskaren
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 06:17