Juridikens grunder

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kati Frostell, Kurt Långkvist
Publiceringsår: 1995
Förläggare: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 56
ISBN: 951-650-607-0

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 01:04