Ett vanligt liv: Berättelser om kvinnligt arbete och hemmafruliv i det efterkrigstida Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund, Eerika Koskinen-Koivisto
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 53

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 02:33