De Branges--Rovnyak Realizations of Operator-Valued Schur Functions onthe Complex Right Half-Plane

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ball JA, Kurula M, Staffans OJ, Zwart H
Förläggare: Birkhaeuser Verlag AG
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Complex Analysis and Operator Theory
Volym: 9
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 723
Artikelns sista sida, sidnummer: 792
ISSN: 1661-8254
eISSN: 1661-8262

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:44