Butyrolactone I Quantification from Lovastatin
Producing Aspergillus terreus Using Tandem Mass
Spectrometry—Evidence of Signalling Functions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elina K. Palonen, Milla-Riina Neffling, Sheetal Raina, Annika Brandt,
Tajalli Keshavarz, Jussi Meriluoto, Juhani Soini
Förläggare: MDPI AG
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Microorganisms
Volym: 2
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 111
Artikelns sista sida, sidnummer: 127
eISSN: 2076-2607

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 05:01