Maahanmuuttoasenteet Turun pienalueilla

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Staffan Himmelroos, Mikko Leino
Förläggare: Turun kaupungin konsernihallinto
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
eISBN: 1799-5124
eISSN: 1799-5124

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 04:41