From Text to Bank Interrelation Maps

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Samuel Rönnqvist, Peter Sarlin
Redaktörer: Serguieva A, Maringer D, Palade V, Almeida RJ
Förläggare: IEEE
Publiceringsår: 2014
Förläggare: IEEE Computer Society Institute of Electrical and Electronic Engineers
Moderpublikationens namn: 2014 IEEE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics (CIFEr)
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 54
ISBN: 9781479923823

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:23