Two Images of the Human Rights Committee and the "problem" of expertization

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Förläggare: COST Action IS1003: International Law between Constitutionalism and Fragmentation
Publiceringsår: 2012

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 04:49