Editorial

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salo-Ahen
Förläggare: Bentham Science Publ Ltd
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Current Topics in Medicinal Chemistry
Tidskriftsakronym: Curr Top Med Chem
Volym: 8
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 172
Artikelns sista sida, sidnummer: 172
ISSN: 1568-0266
eISSN: 1873-4294

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 04:53