Ennenaikaisen siemensyöksyn lääkkeetön hoito: Hanke psykologisen hoitointervention ja tilanteellisten haittatekijöiden arvioinniksi

G1 Högskoleingenjörsavhandling, kandidatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrick Jern
Förläggare: Jyväskylä University of Applied Sciences
Publiceringsår: 2012

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 06:14