Human rights of women

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katarina Frostell
Förläggare: The Finnish NGO Foundation for Human Rights
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2006
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 22

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 06:56