Deliberative Citizens, (Non)Deliberative Politicians: A Rejoinder to False Distinctions & Outdated Assumptions in Deliberative & Democratic Thinking.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: André Bächtiger, Simon Beste
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Daedalus
Volym: 146
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 106
Artikelns sista sida, sidnummer: 118
eISSN: 1548-6192


Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:59