Mänskliga rättigheter i den nya läroplansgrunden för den grundläggande utbildningen: skolans och individens ansvar

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katarina Frostell
Redaktörer: Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Ungas rätt till samtal: en antologi om människorättsfostran
ISBN: 978-952-12-3519-1

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 05:49