Knut Pippings sociologiska publikationer

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susan Sundback
Editors: Susan Sundback, Thomas Rosenberg, Anne Rosenlew
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Book title: Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi
Title of series: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Number in series: 203
Start page: 129
End page: 168
ISBN: 978-951-653-418-6
ISSN: 0067-8481

Last updated on 2019-21-10 at 04:58