Knut Pipping och Erik Allardt mellan äldre och modern sociologi

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Suolinna, Olli Lagerspetz
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Moderpublikationens namn: Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi
Seriens namn: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Nummer i serien: 203
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 61
ISBN: 978-951-653-418-6
ISSN: 0067-8481

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:24