Knut Pipping och Erik Allardt mellan äldre och modern sociologi

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kirsti Suolinna, Olli Lagerspetz
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Book title: Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi
Title of series: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Number in series: 203
Start page: 35
End page: 61
ISBN: 978-951-653-418-6
ISSN: 0067-8481

Last updated on 2020-01-10 at 04:20