Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susan Sundback
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Book title: Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi
Title of series: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk,
Number in series: 203
Start page: 14
End page: 31
ISBN: 978-951-653-418-6

Last updated on 2019-19-11 at 03:20