Vocal Symptoms and Voice Quality in Children With Allergy and Asthma

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emma Kallvik, Johannes Savolainen, Susanna Simberg
Förläggare: The Voice Foundation
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Voice
Tidskriftsakronym: J Voice
Volym: 31
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 515.e9
Artikelns sista sida, sidnummer: 515.e14

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 06:04