Introduktion

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Editors: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 811
Start page: 9
End page: 25
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842


Keywords

ETHNICITY, etnicitet, intersectionality, Intersektionalitet, minoritetsgrupper, Minority, Minority language


Documents


Last updated on 2020-25-02 at 07:06