En lock från det förgångna. Hårartefakter och rituella praktiker

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henriksson Blanka
Publisher: Kungl. Gustav Adolfs akademien
Publication year: 2017
Journal: Svenska landsmål och svenskt folkliv
Volume number: 139/2016
Start page: 49
End page: 71


Abstract


English

This article studies hair artefacts, such as jewellery made from hair, lockets containing locks of hair, or locks contained in envelopes, poetry albums, boxes or a variety of other objects, over three centuries (1700–2000). The ambivalent position of hair in relation to different cultural codings and ritual practices is explored with reference to theoretical concepts such as memory and materiality. By turning cut-off hair into jewellery, or saving the locks of engaged couples or children, it is possible to bind people and generations together, not only symbolically but also in purely material terms. Locks of hair from deceased children create material memories and evidence of parental status, while ritually cut locks from living children nostalgically freeze a moment of their childhood. at the same time, hair removed from the body always brings into play the different cultural codings of nature/culture, rubbish/adornment, dead/alive and permanent/transient.

Svenska

Artikeln studerar hårartefakter, som smycken av hår,
medaljonger med hårlockar eller lockar förvarade i kuvert, poesialbum, askar
och mycket annat, under tre århundraden (1700–2000). Hårets ambivalenta
ställning mellan olika kulturella kodningar och rituella praktiker belyses
genom teoretiska begrepp som minne och materialitet. Genom att förädla avklippt
hår till smycken, eller spara lockar från fästfolk eller barn, kan man binda
människor och generationer samman inte bara symboliskt utan också rent
materiellt. Hårlockar från avlidna barn skapar materiella minnen och bevis på
en uppnådd status som förälder, medan de rituellt avklippta lockarna från
levande barn nostalgiskt fryser ett ögonblick av barndomen. Samtidigt möts i
det från kroppen avlägsnade håret alltid olika kulturella kodningar av
natur/kultur/, skräp/prydnad, dött/levande, det bestående/det förgängliga.


Keywords

Hair, hair artefacts, hairwork, materiality, Memory, Nostalgia, ritual practices

Last updated on 2020-08-08 at 05:30