Om finlandssvenska identiteter, intersektioner och hanteringsstrategier

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Klinkmann
Editors: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Number in series: 811
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-08-08 at 06:56