Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susan Sundback, Thomas Rosenberg, Anne Rosenlew
Editors: Susan Sundback, Thomas Rosenberg, Anne Rosenlew
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Title of series: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Number in series: 203
ISBN: 978-951-653-418-6
ISSN: 0067-8481

Last updated on 2020-19-09 at 05:07