En pornografisk hälsning. Recension av Lars Eric Krogius, Penthesilea. Ett erotiskt livsverk

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Vasabladet
Nummer: 11.4.2017

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 03:25