Frihet eller förnöjsamhet? Idylldiktens funktion hos Frese och Franzén

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Redaktörer: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Föreningen Granskaren
Moderpublikationens namn: Modernitetens uttryck och avtryck
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 30
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 04:49