Frihet eller förnöjsamhet? Idylldiktens funktion hos Frese och Franzén

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Möller-Sibelius
Editors: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Place: Åbo
Publication year: 2017
Publisher: Föreningen Granskaren
Book title: Modernitetens uttryck och avtryck
Start page: 21
End page: 30
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3

Last updated on 2019-17-11 at 04:50