Income poverty in households with children: Finland 1987-2011

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Härtull, Jan Saarela, Agneta Cederström
Förläggare: Social and economic research association of the Turku Universities
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Research On Finnish Society
Volym: 10
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 59


Senast uppdaterad 2019-19-09 vid 06:42