"Futurum, Futurum, varför har du övergivit mig!". Kristen diskurs i Lars Huldéns tidiga poesi

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Volym: 2017
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 27

Senast uppdaterad 2019-16-09 vid 05:29