Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen Afasian paripuheterapia APPUTEssa

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Riikka Brunou, Anu Klippi, Pirkko Rautakoski
Editors: Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes, Pirkko Rautakoski
Publication year: 2017
Publisher: Gaudeamus
Book title: Afasia : Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus
Start page: 266
End page: 274
ISBN: 978-952-495-440-2


Keywords

Aphasia, Aphasia therapy, Aphasia treatment

Last updated on 2020-01-06 at 03:42

Share link