[Recension av] Fiktion och verklighet. Mångvetenskapliga möten, red. Bohlin & Gemzöe

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Volym: 2017
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 243
Artikelns sista sida, sidnummer: 245

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:08