På julklappsuppköp. Om användningen av svenska och finska i vardagslivet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Svenska landsmål och svenskt folkliv
Volym: 139
Artikelns första sida, sidnummer: 169
Artikelns sista sida, sidnummer: 189

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 04:27