The Intellectual and Social History of Folkloristics, Ethnology and Anthropology in Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts, Pekka Hakamies
Redaktörer: Andrés Barrera-González, Monica Heintz and Anna Horolets
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Berghahn books
Moderpublikationens namn: European Anthropologies
Artikelns första sida, sidnummer: 149
Artikelns sista sida, sidnummer: 168
ISBN: 978-1-78533-607-2
eISBN: 978-1-78533-608-9

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 02:55