Den psykologiserande berättaren. Makt och maktutövning som teman i berättande om pedofili.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Redaktörer: Jakob Dahlbacka & Kim Groop
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Studies on religion and memory
Moderpublikationens namn: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ
Seriens namn: Studies on religion and memory
Nummer i serien: 3
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 261
Artikelns sista sida, sidnummer: 288
eISSN: 2343-211X

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 04:18