Between magic and rationality [review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Arv: Nordic Yearbook of Folklore
Volym: 72
Artikelns första sida, sidnummer: 228
Artikelns sista sida, sidnummer: 230
eISSN: 2002-4185

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:55