Even the Minister's wife : Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år – ideal och verklighet. Ulrika Lagerlöf Nilsson & Birgitta Meurling (eds.). (Book review)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wolf-Knuts Ulrika
Förläggare: Folklivsarkivet
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 240

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 04:08