The graveyards report [review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 218
Artikelns sista sida, sidnummer: 219

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 03:33