1.7. Internationell jämförelse

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förläggare: Ministry of Justice
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Ålands självstyrelse i utveckling Å landskommitténs 2013 slutbetänkande Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen Ahvenanmaa -komitean 2013 loppumietintö
Seriens namn: MIMietintöja ja lausuntoja = Betänkanden och utlåtanden ;
Nummer i serien: 33 /2017
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 61
ISBN: 978-952-259-599-7
eISBN: 978-952-259-600-0


Abstrakt

The text is a comparative section in a governmental White Paper proposing a new self-government act for the Åland Islands (Ålands självstyrelse i utveckling - Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande.Justitieministeriets publikation 33/2017). In the text, a number of European autonomies are compared with respect to a number of features.


Nyckelord

autonomy

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 06:14