Kolmannelle aiheutunut vahinko vahingonkorvauslain systematiikassa ja korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä - aika ottaa askel taaksepäin

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Defensor Legis
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 777
Artikelns sista sida, sidnummer: 791

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 04:00