Kolmannelle aiheutunut vahinko vahingonkorvauslain systematiikassa ja korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä - aika ottaa askel taaksepäin

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Publication year: 2017
Journal: Defensor Legis
Issue number: 5
Start page: 777
End page: 791

Last updated on 2020-15-07 at 07:41