A Two Level Approach to Making Class Predictions

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Costea A, Eklund T
Redaktörer: Sprague RHj
Förläggare: IEEE
Publiceringsår: 2003
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on Systems Sciences (HICSS-36)

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:02