Recensioner

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tage Kurtén
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Svensk Teologisk Kvartalskrift
Volym: 93
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 224
Artikelns sista sida, sidnummer: 227


Abstrakt

Recension av Ulrica Fritzson. "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne...": Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjlig heter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussion kring existentiell skuld. Lund: Lunds universitet. 2017. 393 s.


Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 02:58