Vårt praktiska och historiska förflutna

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja
Volym: 74
Artikelns första sida, sidnummer: 399
Artikelns sista sida, sidnummer: 406

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:36