Att skapa och reproducera minnet av en nationell storman : A.I. Arwidsson (1791-1858) i storfurstendömet Finlands historiekultur på 1800-talet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Förläggare: Scandia
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Scandia
Volym: 83
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 67
eISSN: 2002-4339


Nyckelord

History, Uses of history


Dokument


Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 04:13