Krig och ofred. Stora nordiska kriget och 'stora ofreden' i finskt historiemedvetande och finsk historiekultur fram till andra världskriget

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Karolinska förbundets årsbok
Nummer: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 119
Artikelns sista sida, sidnummer: 138


Nyckelord

History, Use of history

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 04:25