Where was Adam, who bears the blame?

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Lindqvist
Redaktörer: Antti Laato, Lotta Valve
Förlagsort: Turku, Winona Lake
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo Akademi University and Eisenbrauns
Moderpublikationens namn: Adam And Eve Story in Jewish, Christian And Islamic Perspectives
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Volym: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 235
Artikelns sista sida, sidnummer: 257
ISBN: 978-952-12-3497-2
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:41