What happened to Library 2.0?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Kronqvist-Berg
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Scandinavian Library Quarterly
Volym: 47
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 25
eISSN: 2001-3051

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 06:19