Special education needs activities for children with language difficulties: A comparative study in Belarusian and Norwegian preschools

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Natallia Bahdanovich Hanssen, Sven-Erik Hansén
Förläggare: Taylor & Francis Group
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Education Inquiry
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 21
eISSN: 2000-4508

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:01